Σάβ, 11 Νοε | AKBAN Ninjutsu Athens

AKBAN European Seminar 2017 - Yossi Sheriff

Το AKBAN Ninjutsu Greece διοργανώνει φέτος το Πανευρωπαϊκό Σεμινάριο AKBAN Ninjutsu & DETANT Emotional Modulation με τον επικεφαλής της Ακαδημίας AKBAN, Yossi Sheriff.
Registration is Closed
AKBAN European Seminar 2017 - Yossi Sheriff

Που & Πότε

11 Νοε 2017, 4:00 μ.μ. – 12 Νοε 2017, 8:30 μ.μ.
AKBAN Ninjutsu Athens, Dafnomili 5, Athina 114 71, Greece

Πληροφορίες

***Scroll down for English***

Ο Δάσκαλός μας και επικεφαλής της Ακαδημίας AKBAN, Yossi Sheriff, έρχεται στην Αθήνα τον Νοέμβριο για το Πανευρωπαϊκό Σεμινάριο AKBAN Ninjutsu & Συντονισμού Συναισθημάτων DETANT (Ενότητα 2).

Το σεμινάριο AKBAN Ninjutsu απευθύνεται σε ασκούμενους όλων των πολεμικών τεχνών ανεξαρτήτως επιπέδου. Περιλαμβάνει εντατική εξάσκηση στις μαχητικές εφαρμογές παραδοσιακών kata του Ninjutsu και στην πραγματιστική εκτέλεσή τους σε ρεαλιστικές συνθήκες αντίστασης. Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τις αντικειμενικές δυσκολίες της εφαρμογής τεχνικών απέναντι σε ικανό και μη συνεργάσιμο αντίπαλο και θα εκπαιδευτούν στους τρόπους επιβολής των τεχνικών.

Το εργαστήριο DETANT απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως ενασχόλησης με τις πολεμικές τέχνες. Περιλαμβάνει απλές σωματικές τεχνικές ελέγχου των συναισθημάτων σε καταστάσεις έντασης. Με το πέρας του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν ένα σετ από πρακτικά και άμεσα εφαρμόσιμα εργαλεία για να διατηρούν την ψυχραιμία τους και την συναισθηματική τους ομοιόσταση ανεξαρτήτως ερεθίσματος σε οποιαδήποτε πιεστική συνθήκη ή περιβάλλον (οικογένεια, εργασία, κοινωνικές συγκρούσεις, συμπλοκή, κ.α.). Οι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν επιτυχώς το εργαστήριο λαμβάνουν πιστοποίηση Επιπέδου 2 DETANT.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017/ 16:00 – 20:00

Εφαρμογή παραδοσιακών kata (από όλα τα ryu) σε σύγχρονη μάχη

Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017/ 12:00 – 16:00

Κοντή αλυσίδα (Kusari-fundo)

Daken Taijutsu & Atemi Waza (striking) σύμφωνα με την σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία AKBAN

Χρήση Jumonji no Kamae/Kata σε γρήγορο randori (sparring)

Απαραίτητος εξοπλισμός: Γάντια πυγμαχίας & Μασελάκι

Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017/ 18:30 – 20:30

Εργαστήριο DETANT (Ενότητα 2): Σωματικές τεχνικές συντονισμού συναισθημάτων - Φόβος & Συνθήκες Καταστροφής

Γενικό Κόστος Σεμιναρίου

2 ημέρες AKBAN Ninjutsu – 60 ευρώ

1 ημέρα AKBAN Ninjutsu – 40 ευρώ

Εργαστήριο DETANT – 40 ευρώ

2 ημέρες AKBAN Ninjutsu & Εργαστήριο DETANT – 90 ευρώ

Κόστος σεμιναρίου για ενεργά μέλη AKBAN

2 ημέρες AKBAN Ninjutsu – 50 ευρώ

1 ημέρα AKBAN Ninjutsu – 30 ευρώ

Εργαστήριο DETANT – 30 ευρώ

2 ημέρες AKBAN Ninjutsu & Εργαστήριο DETANT – 80 ευρώ

Ειδική έκπτωση για εκπαιδευτές

10% έκπτωση για κάθε συμμετέχοντα μαθητή

Το σεμινάριο προσφέρεται για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Για κράτηση θέσης απαραίτητη προκαταβολή 20 ευρώ, αυστηρά έως την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017. Σε περίπτωση μη συμμετοχής η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου, το συνολικό ποσό (προκαταβολή & κόστος συμμετοχής) επιστρέφονται εξολοκλήρου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο 6973915729 (AKBAN Ninjutsu Athens) ή 6972269203 (AKBAN Ninjutsu Itten Dojo).

***************************************ENGLISH VERSION**********************************

Our Teacher and AKBAN Headmaster, Yossi Sheriff is coming to Athens in November for the European Seminar of AKBAN Ninjutsu & DETANT Emotional Modulation (Level 2).

The AKBAN Ninjutsu seminar is for all martial arts practitioners, regardless of level of experience. It involves intensive practice on combative applications of traditional Ninjutsu kata and their pragmatic execution with realistic resistance. Participants will face the objective difficulties in applying techniques against a capable, non-compliant opponent and train in methods of enforcing the techniques.

The DETANT workshop is for everyone, regardless of martial arts experience. It involves simple, body techniques for emotional control under stress. Upon completion participants will possess a practical set of immediately applicable tools in order to keep their calm and maintain their emotional equilibrium, regardless of stimuli under any stressful condition or environment (family, work, social conflict, combat, etc). Participant who successfuly complete the workshop will be issued a Level 2 DETANT certification.

Seminar Schedule

Saturday, November 11th 2017/ 16:00 – 20:00

Using traditional kata (all-ryu) for modern combat

Sunday, November 12th 2017/ 12:00 – 16:00

Short chain (Kusari-fundo)

Daken Taijutsu & Atemi Waza (striking) according to AKBAN modern learning methodology

Use of Jumonji no Kamae/Kata in fast randori (sparring)

Necessary Equipment: Boxing gloves & Mouthguard

DETANT Workshop (Level 2): Body techniques for emotional modulation - Fear & Catastrophe

Sunday, November 12th 2017/ 18:30 – 20:30

Seminar general fee

2 days AKBAN Ninjutsu – 60 euros

1 day AKBAN Ninjutsu – 40 euros

DETANT Workshop – 40 euros

2 days AKBAN Ninjutsu & DETANT Workshop – 90 euros

Seminar fee for active AKBAN members

2 days AKBAN Ninjutsu – 50 euros

1 day AKBAN Ninjutsu – 30 euros

DETANT Workshop – 30 euros

2 days AKBAN Ninjutsu & DETANT Workshop – 80 euros

Special instructors' discount

10% discount for every participating student

The seminar is available for a limited number of participants and places will be booked on a first-come-first-serve basis. In order to book your place it is necessary to make a downpayment of 20 euros, strictly until Tuesday, 31st of October 2017. In case of non-attendance the downpayment is not redunded. In case of seminar cancelation, the total sum (downpayment & seminar fee) will be refunded in whole. For more information please contact 6973915729 (AKBAN Ninjutsu Athens) or 6972269203 (AKBAN Ninjutsu Itten Dojo).

Κοινοποίησε